GPS praćenje vozila – Kapacitivni merač nivoa goriva

D-LOGIC KAPACITIVNI MERAČ NIVOA GORIVA – namenjen je kapacitivnom merenju nivoa goriva (i drugih tečnosti) u tankovima, bazenima, rezervoarima i ostalim spremištima u kojima se mogu vršiti merenja. D-Logic sonda merača nivoa goriva može se koristiti na svim tipovima vozila, dužina tela sonde je prilagodljiva, kao i svi zaptivni i montažni elementi, tako da se lako može prilagoditi bilo kojoj vrsti rezervoara.

Telo sonde izrađeno je od visokokvalitetnih otpornih legura aluminijuma u kombinaciji sa zaptivnim elementima izrađenim od polipropilena i gumenih zaptivki izrađenih od uljootporne gume koji obezbeđuju stabilan rad i visoku otpornost na korodivno delovanje goriva i drugih materijala čija se merenja vrše.

Tačnost merenja ovog merača goriva je daleko veća od konvencionalnih merača koji se oslanjaju na mehaničko merenje nivoa tečnosti (goriva), ali i većine elektronskih merača koji se trenutno mogu naći na tržištu. Zahvaljujući pratećem softveru moguće je izvršiti tačnu analizu podataka koje merač šalje i prikazati grafikon potrošnje u realnom vremenu, sa mogućnošću analize tačaka u kojima je došlo do naglog pada nivoa goriva.

D-Logic kapacitivni merač goriva se nudi u više varijanti. Osnovna varijanta se sastoji iz tela plovka i standardne merne elektronike, dok korisnik može opciono dobiti i ugrađen G-senzor i merač temperature, kao i bežičnu komunikaciju i baterijsko napajanje. Kapacitivni merač koji poseduje merač temperature kao i G-senzor za detekciju uglova i turbolencije tečnosti maksimalno eliminiše uticaj temperature i kretanja/položaja vozila na tačnost merenja. Ovo je od izuzetne važnosti za kamione i autobuse kod kojih se zbog čestih kvarova vazdušnih jastuka dešava da se kamioni voze pod određenim nagibom što bez odgovarajućeg G-senzora može dovesti do nedovoljno preciznih očitavanja goriva. U slučaju da se koristi verzija merača koji ima mogućnost bežične RF komunikacije sa ostatkom D Logic sistema u vozilu, moguć je i izbor kompaktnog baterijskog napajanja kada kapacitivni merač goriva funkcioniše potpuno bez žica.

Karakteristike

 • Kapacitativni merač goriva.plovak
 • Opciono ugrađen temperaturni i G senzor.
 • Opciona RF komunikacija i baterijsko napajanje (potpuno bežičan rad).
 • Aluminiumske elektrode. Unutrašnja punog prečnika od 12 mm izrađena od legure AlCuMgPb , spoljna prečnika 25 mm i debljine zida 2 mm sa narezanim navojem izrađena od legure AlMgSi05.
 • Izolatori elektroda prstenastog oblika, unutrašnjeg prečnika 12 mm, spoljnjeg prečnika 21 mm. Materijal od koga su izolatori izrađeni je izuzetno otporna polimerizovana plastika (Polipropilen PP). Izolatori su pozicionirani u krajnjim tačkama cevi (elektroda) i zice ih razdvajaju.
 • Uljootporna zaptivna guma prečnika 70 mm i debljine 3mm sa predviđenim otvorima za šrafljenje.
 • Metalni poklopac sonde je spoljnjeg prečnika 70 mm i unutrašnjeg prečnika 24mm sa urezanim navojem. Izrađen je od čelika (Č0361) i na sebi sadrži 3 otvora sa urezanim M3 navojem.grafikon_gorivo
 • Na spoljnom delu merača postoje dva otvora, na kojima se priključuje 0V i jedan otvor u centralnom delu, na koji se priključuje merni kontakt.
 • Predviđen radni napon od 3.3V . Preporuka merenja preko 1M oma, gde grafikon_ugla_rezervoarabi struja kratog spoja sonde iznosila 3,3 uA.
 • Radna temperatura od -30°C do +85°C.
 • Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji.