Kontrola pristupa hotelskim sobama
Hotelski sistem


 

okrugla-hotelKontrola pristupa hotelskim sobama je varijanta sistema kontrole pristupa, naročito prilagođena korišćenju u hotelskim  kompleksima, banjskim lečilištima i domovima za stare. namenski dizajniran za kontrolu pristupa sobama i ostalim delovima hotela. Zahvaljujući činjenici da je u potpunosti razvijen od našeg stručnog tima i da se proizvodi u našim proizvodnim pogonima, hotelski sistem je u potpunosti fleksibilan i prilagodljiv vašim zahtevima.

Ovakav sistem za svoje fukcionisanje koristi beskontaktne kartice (ili narukvice i priveske). Svaka kartica može imati vremensko ograničenje, odnosno period boravka u hotelu i prostorno ograničenje, to jest mogućnost pristupa ne samo hotelskoj sobi, već i pristup drugim delovima hotelskog kompleksa (garaža, hotelski bazen, sauna, fitnes centar, u skladu sa aranžmanom koji koristi gost). Pored toga, sistem je dizajniran tako da Vam pruža potpunu kontrolu u korišćenju  električne energije u sobama, što pruža dodatne uštede u poslovanju.

Sistem se sastoji od dva čitača, jedan služi za identifikaciju i očitavanje kartica a drugi za kontrolu električne energije, zatim elektronskog prihvatnika za bravu, modula koji uključuje električnu energiju i programatora beskontaktnih  kartica. Čitači koji čine sistem se napajaju preko stalnog napajanja, a u slučaju nestanka električne energije, integrisana baterija u uređajima nastavlja da ih napaja, tako da gosti mogu nesmetano da koriste ovaj sistem dodatnih 8 sati.

 

Karakteristike

hotel_sistem2

  • Dva čitača – jedan ulazni za očitavanje kartice i jedan za kontrolu električne energije.
  • Power modul koji pušta električnu energiju.
  • Programator beskontaktnih kartica.
  • Montiranje spolja i unutra.
  • Memorija beleži do 8000 događaja.
  • Čitanje Mifare ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
  • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički definisanog broja.
  • Čitač ima ugrađen interni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
  • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
  • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bez fizičkog pristupa uređaju.

 

KONTROLA PRISTUPA HOTELSKIM SOBAMA POMOĆU
AIS BASE HD ČITAČA 

Kontrola pristupa hotelskim sobama - Beskontaktni čitač Base HDKontrola pristupa hotelskim sobama je jedna od funkcija za koju se može koristiti AIS BASE HD čitač beskontaktnih kartica i tagova. Ovaj sistem je namenjen da korisnicima pruži jasan uvid u evidenciju prisutnosti gostiju u sobama, kao i radnika održavanja. Osim za kontrolu pristupa hotelskim sobama, čitač se može koristiti i za pristup drugim hotelskim sadržajima. U zavisnosti od aranžmana koji gost koristi, može mu se omogućuti pristup hotelskom bazenu, fitnes centru, sauni.
Base HD se napaja preko stalnog napajanja, a u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati.  Integrisana baterija na taj način obezbeđuje nesmetano funkcionisanje sistema.

 Više>>