Online sistem za bazene

Online aplikacija sistema kontrole pristupa i naplate karata – napredno softversko rešenje koje kontroliše rad sistema, odnosno u realnom vremenu omogućava kontrolu prodaje karata, kao i monitoring kontrole pristupa objektima u kojima sistem funkcioniše.

U svakom trenutku u okviru softvera moguće je proveriti ukupan broj prodatih karti u dnevnom, nedeljnom ili drugom proizvoljnom vremenskom intervalu koji se može kretati do jednog sata. U svakom trenutku takođe je moguće proveriti stanje blagajne, kao i napraviti analiza poslovanja blagajne u vremenskom periodu koji određuje korisnik. Podrazumeva se i mogućnost kreiranja statističkih izveštaja u kojima bi se našli podaci o tipu, vrsti i iskorišćenosti prodatih karata, o prodaji karata po pojedinačnom radniku i slično. Na ovaj način moguće je planirati i predviđati prodaju u objektu u zavisnosti od prodaje u prethodnom periodu i u skladu sa tim prilagođavati angažovano ljudstvo i ostale kapacitete. Kod bazena postoji opcija analize uticaja dnevnih temperatura na broj posetilaca čime se na osnovu vremenske prognoze približno može predvideti i moguća poseta u određenom periodu.

TROKRAKA BARIJERA

trokraka-barijera-slD-Logic trokraka barijera kao deo sistema kontrole pristupa predstavlja sklop jedinstvenog, namenski razvijanog dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Primena ovakvog vida kontrole pristupa je naročito pogodna za pristup objektima koji se naplaćuje, kao što su recimo sportsko rekreativni, izložbeni ili koncertni prostori. Sam mehanizam trokrake barijere odlikuju napredna mehanička rešenja koja u kombinaciji sa visokokvalitetnim materijalima od kojih se izrađuju omogućavaju lak i pouzdan rad, kao i dug vek trajanja. Više>>

 

 

 

 

 

 

VIŠEKRAKA BARIJERA

velika_barijera_pocetnaD-Logic višekraka barijera je razvijana na istoj platformi kao i trokraka barijera sa veoma sličnim rešenjima dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Ova barijera je takođe raspoloživa u verzijama različitih dizajna i materijala. Zbog specifične konstrukcije ova barijera stvara potpunu fizičku prepreku koju za razliku od klasične trokrake barijere nije moguće preskočiti pa se kao takva smatra i pouzdanijim rešenjem. Više>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µFR PROGRAMATOR

sistemi-za-bazene-ufr-programatorµFR je programator Mifare© beskontaktnih kartica koje se koriste kao mesečne ili sezonske karte.Kao i ostali D-Logic proizvodi i ovaj programator je projektovan i proizveden u Srbiji. Funkcionalnost uređaja je testirana sa Mifare© i kompatibilnim tagovima što uključuje: MIFARE Classic (4-byte and 7-byte), MIFARE Ultralight, NTAG203, NFC i NFC kompatibilne kartice i tagove. Više>>

 

 

 

 

 

 

 

 

QR KOD ŠTAMPAČ

stampac_mala_uredjajiUz naše D-Logic barijere, za sistem kontrole pristupa, u ponudi imamo D-Logic štampače QR bakoda koji služe za pretvaranje barijera u mini prodajna mesta… Više>>