Kontrola pristupa

Nerazdvojivi deo sistema za evidenciju radnog vremena čini i kontrola pristupa. Pored evidencije ulaza i izlaza u odgovarajućim prostorijama, savremene kompanije sve češće imaju i potrebu za ograničavanjem pristupa određenim objektima ili njihovim pojedinim delovima.

Laboratorije, blagajne i arhive sa poverljivom dokumentacijom su samo neki od objekata koji se štite sistemom za kontrolu pristupa a sve češće se klasični biletarski sistemi u kojima najveći deo poslova obavljaju ljudi zamenjuju automatizovanim sistemima kontrole pristupa poput onih koji se viđaju na bazenima.

Digital Logic je kompanija koja pored bogatog iskustva u integraciji sistema za evidenciju radnog vremena paralelno razvijala i svoje sisteme kontrole pristupa, od najbazičnijih, zasnovanih na automatskim bravama, do složenih sistema koji integrišu trokrake i višekrake barijere.

D-logic sistemi kontrole pristupa koriste tehnologiju beskontaktnih identifikacionih kartica i QR barkodova u kombinaciji sa pouzdanim elektronskim i mehaničkim sistemima koji kontroli pristupa obezbeđuju punu sigurnost i funkcionalnost.