Hotelski sistem

 

okrugla-hotelD-Logic hotelski sistem je namenski dizajniran za kontrolu pristupa sobama i ostalim delovima hotela. Zahvaljujući činjenici da je u potpu-nosti razvijen od našeg stručnog tima i da se proizvodi u našim proiz-vodnim pogonima, hotelski sistem je u potpunosti fleksibilan i prilagod-ljiv vašim zahtevima.

Ovakav sistem za svoje fukcionisanje koristi beskontaktne kartice (ili narukvice i priveske). Svaka kartica može imati vremensko ograničenje, odnosno period boravka u hotelu i prostorno ograničenje, to jest mogućnost pristupa ne samo hotelskoj sobi, već i pristup drugim delovima hotelskog kompleksa (garaža, hotelski bazen, sauna, fitnes centar, u skladu sa aranžmanom koji koristi gost). Pored toga, sistem je dizajniran tako da Vam pruža potpunu kontrolu u korišćenju  električne energije u sobama, što pruža dodatne uštede u poslovanju.

Sistem se sastoji od dva čitača, jedan služi za identifikaciju i očitavanje kartica a drugi za kontrolu električne energije, zatim elektronskog prihvatnika za bravu, modula koji uključuje električnu energiju i programatora beskontaktnih  kartica. Čitači koji čine sistem se napajaju preko stalnog napajanja, a u slučaju nestanka električne energije, integrisana baterija u uređajima nastavlja da ih napaja, tako da gosti mogu nesmetano da koriste ovaj sistem dodatnih 8 sati.

 

Karakteristike

  • Dva čitača – jedan ulazni za očitavanje kartice i jedan za kontrolu električne energije.hotel_sistem2
  • Power modul koji pušta eleketričnu energiju.
  • Programator beskontaktnih kartica.
  • Montiranje spolja i unutra.
  • Memorija beleži do 8000 događaja.
  • Čitanje Mifare ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
  • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički defnisanog broja.
  • Čitač ima ugrađen interni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
  • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
  • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bez fizičkog pristupa uređaju.

 

AIS BASE HD

twr_pocetnaAIS BASE HD je inovativan sistem koji pored sistema radnog vremena služi i za kontrolu pristupa. Ovaj sistem je namenjen da vama i vašim zaposleni-ma ukaže na jasan uvid u spisak dolazaka i odlazaka na radno mesto. Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati, tako da i u slučaju nestanka struje nećete biti uskraćeni za evidenciju vaših zaposlenih. Više>>