Sistemi evidencije radnog vremena za mala preduzeća

Mala preduzeća koja upošljavaju do 50 zaposlenih danas predstavljaju najdinamičniji segment privrede, koji ujedno ima i najveću stopu razvoja. Najčešće nastala iz manjih porodičnih manufaktura, sa povećanjem broja radnika ova preduzeća ubrzo dolaze do potrebe za kontrolom prisutnosti i prvih analiza rada i angažovanja kadrova.

Savremeno poslovanje u kome je rad bez informacionih tehnologija već postao nezamisliv, elektronski sistemi evidencije radnog vremena predstavljaju idealno rešenje iz sledećih razloga:

  • Nije neophodno angažovanje dodatnih zaposlenih u kadrovskim službama.
  • Moguće je voditi tačnu evidenciju prisutnosti zaposlenih, odnosno vremena dolaska i odlaska sa posla.
  • Obračun zarada postaje daleko lakši i precizniji čak i za sisteme u kojima su radnici angažovani u smenama, čak i kada se vremenski preklapaju.
  • Moguće je vršiti tačne kadrovske analize koje omogućavaju preraspodelu radne snage uz maksimalnu efikasnost.

U zavisnosti od potreba i mogućnosti izvođenja neophodnih instalacija, moguće je birati između dve vrste sistema za evidenciju radnog vremena do 50 zaposlenih:

AIS START SISTEM

evidencija-radnog-vremena-startAIS START sistem je namenjen firmama koje zapošljavaju do 50 zaposlenih. Čini ga jedan čitač beskontaktnih kartica koji se može koristiti za očitavanje ulaza, izlaza ili se može koristiti kao ulazno/izlazni čitač. Ovaj čitač nema napojnu jedinicu. Napaja se iz punjive baterije koja se može puniti sa USB porta. Jedno punjenje čitača omogućava nekoliko meseci rada uređaja u skladu sa brojem očitavanja, odnosno brojem zaposlenih koji se redovno evidentiraju.Više>>

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL WIRELESS READER

 

twr_pocetnaTotal Wireless Reader je inovativan sistem, namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli rada na mašinama .Ovaj sistem jedinstvenim čini potpuno odsutstvo priključaka i kablova za napanje i prenos podataka. Pokreće ga integrisana baterija i komunicira putem RF talasa. Baterija koja je ugrađena u TWR se ne menja. Ovakvo napajanje obezbedjuje radni vekod oko 10 godina neaktivnosti ili 1.000.000 identi‚kacionih ciklusa uključujući i bežično slanje podataka. Više >>