Evidencija radnog vremena

Moderna preduzeća se sve više oslanjaju na sisteme evidencije radnog vremena i kontrole pristupa kako bi povećala efikasnost poslovanja i sigurnost objekata. Sa ovim sistemom vlasnici i menadžeri imaju jasan uvid u angažovanje radnika na poslu, dobijaju redovne grafičke izveštaje pomoću kojih se mogu videti kašnjenja na posao, prekovremeni rad, rad na terenu, kao i mnoge druge aktivnosti radnika. Sistem evidencije radnog vremena pruža podatke od kojih imaju korist i radnici i poslodavci jer obezbeđuje pouzdane i precizne podatke o svakom radniku.

Sistem kontrole pristupa omogućava vama i vašim zaposlenima da vremenski i prostorno ograničite ulazak u određene delove kompanije. Sa ovim sistemom povećava se bezbednost unutar kompanije i poboljšava kontrola kretanja zaposlenih. U sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena moguće je integrisati IP kameru koja bi zabeležila sliku svakog radnika koji se prijavljuje prilikom ulaska ili izlaska. Na taj način se isključuje mogućnost zloupotrebe tuđe kartice, kao i evidentiranja više kartica od strane jednog lica, kao čin kolegijalnosti (tzv. “buddy punch in”).

Sistem za evidenciju radnog vremena podeljen je u sledeće kategorije: